Blogarkiv

Skab vækst gennem relationer

Hvis du formår at styrke relationerne i din virksomhed, bliver du en leder der skaber en bedre forretning, med større kundetilfredshed og mere motiverede medarbejdere. Og hvem vil ikke gerne det?

Men hvordan gør du – spørger du måske. Det vil jeg komme tilbage til – med 3 praktiske håndtag.

Først skal vi lige snakke lidt om hvorfor jeg kan påstå at stærkere relationer skaber vækst.

Relation_System

Hvis vi kigger på naturen, er den fuld af komplekse systemer. I erhvervslivet er der en voksende erkendelse af, at det bliver stadig mere komplekst at drive forretning i en verden, hvor forandringer og globalisering går hurtigere og hurtigere.  Så hvad kan vi lære af naturens komplekse systemer?

Fra naturen kan vi lære at relationer – eller forbindelser om du vil, er vigtige for vækst.

Der foregår en udveksling mellem enkelt-dele i økosystemer. Relationer er de kanaler udvekslingen sker igennem. Jo stærkere og sundere relationerne er, jo større vækst. Nogle kalder også udvekslingen for kommunikation. I naturen kan vi også se at isolerede systemer er meget sårbare overfor forandringer, mens åbne systemer er mere hårføre.

Så vi kan lære mindst to ting:

 • For det første: Stærke relationer med stor udveksling, skaber vækst.
 • For det andet: Åbne systemer er mere hårdføre end lukkede systemer.

Hvis vi overfører denne erkendelse til virksomheder, kan vi lære noget om åbenhed, kommunikation og kompleksitet.

Vi kan lære at lineær maskinel proces tankegang, som vi kender den fra industrisamfundet, er udfordret  – i en stigende erkendelse af kompleksitet.

Vi kan også lære at vi som mennesker har en mulighed for at forenkle kompleksitet – ligesom når vi beskærer et træ – og derved skaber større udbytte. Men skærer vi for hårdt (forsimpler for meget) eller beskærer forkert – risikerer vi at gøre mere skade end gavn. Vi må arbejde på systemets præmisser.

Nå – men jeg lovede at komme tilbage til hvordan vi kan styrke relationerne i virksomheden. Du kan fokusere på 3 plan – 1) Det personlige. 2) I organisationen og 3) I forhold til omverdenen.

 1. Først – på det personlige plan er det at arbejde med relationer, også om at arbejde med sig selv og sin påvirkning af omgivelserne.  Så det handler om at arbejde med selvbevidsthed, selvkontrol og kommunikation. Stå ved dig selv, hold fast i din integritet, lyt og vær nysgerrig.
 2. I organisationen handler det om at skabe åbenhed og en forståelse for helheden. Det kan du gøre gennem involvering, bemyndigelse og strukturer som styrker udveksling og kommunikationen. Sørg især for at der er god forbindelse nedefra og op – spørg fx medarbejdere i produktionen efter feedback og input.
 3. Sidst – I forhold til omverdenen handler det om åbenhed.
  • Vær ærlig – det betaler sig.
  • Lyt til kunderne og håndter klager som værdifuldt input til forbedringer.
  • Netværk med de klogeste hoveder og opsøg inspiration fra andre brancher.
  • Vær i dialog med lokalsamfundet og…
  • …deltag i debatten på sociale media.

Se på virksomheden – som en del af en større helhed og bliv klar omkring hvad virksomheden bidrager til helheden med.

Som leder handler det om at fjerne fokus fra rollen som leder  – til processen ’at lede’. Det handler om du tør slippe kontrollen, styre mindre og lede mere.

At du lærer dig at agere i forhold til komplekse systemer. At lede kommer til at handle om at opfange tendenser, udstikke retning , motivere og skabe forudsætninger for udveksling, kreativitet og udvikling.  Og i praksis involvere det alt sammen i høj grad kommunikation.

Så hvis du har fået lyst til at styrke dit lederskab og dine relationer, så har jeg lavet et intensivt forløb særligt til ledere, som har en travl hverdag. Det kan du læse om her.


Du aner ikke hvad du siger…/om hvad du ubevidst kommunikerer

Actions_words411x327

Kunne det ikke være interessant, at vide hvad du ubevidst kommunikerer? Det er umuligt selv helt at vide, hvad ens handlinger kommunikerer, men du kan komme lidt tættere på.

Når jeg lover min hustru at være hjemme klokken 6, men som sædvanlig først er der klokken halv syv, hvad kommunikerer så stærkest – min udtalelse eller min handling? Hvad opfatter min hustru. Hvilket indtryk står hun tilbage med? Da jeg spurgte, var svaret, at det indtryk jeg gav, var at jeg var ligeglad med hende. Sådan er det jo slet ikke, men sådan blev min handling fortolket – uanset min hensigt.

Jeg tror jeg har gjort min pointe klar – handlinger taler højere end ord. Det ved vi nok alle sammen. Det er blevet en kliche. Men hvorfor er det så svært at styre? Det vender jeg tilbage til.

Jeg er blandt andet certificeret i Kommunikationsspejlet, som er udviklet af Anne Katrine Lund. Som navnet antyder, handler det om at sætte et spejl op for ledere, så de får en unik mulighed for at høre hvordan andre opfatter det de kommunikerer.

I praksis er det et spørgeskema som bliver besvaret af lederen selv, lederens leder og lederens medarbejdere. Når alle har besvaret, udarbejdes en rapport og resultatet gennemgås med lederen. Forskellen på omverdenens opfattelse og lederens egen bliver tydelig. Det plejer at være meget effektivt. Hvis du er interesseret i at vide hvordan andre opfatter dig, så kontakt mig. Kommunikationsspejlet er en god start.

Vi glemmer ofte den non-verbale kommunikation; selvom det non-verbale faktisk har størst indflydelse på hvad andre opfatter. Det var det jeg forsøgte at tydeliggøre med eksemplet med min kone.

Nogle gange kan det du undlader at gøre eller sige, være det der råber højest. Hvad fortæller din tavshed? Hvad signalerer du, når du svarer pressen med ’Ingen kommentarer’?

Professor i psykologi, Albert Mehrabian’s model for nonverbal kommunikation viser os hvor lidt ordene faktisk fylder. 7% helt præcist. Tonefald derimod fylder 38%, mens kropssprog fylder hele 55%.

Jeg har lavet min egen model om kommunikation for virksomheder. Den er ganske uvidenskabelig, men nok ikke helt ved siden af. Den består også af 3 dele: Handlinger, symboler og traditionel kommunikation.

comunch-kommunikationsmodel65% er handlinger. Med handlinger mener jeg produkter og service; adfærd i forhold til omgivelser, medarbejdere og kunder. Det er alt fra produkt egenskaber og kvalitet til arbejdsforhold, løn, forurening, hvordan du håndterer klager og eksemplet med ikke at udtale sig til pressen. Du kan selv fortsætte listen.

30%: er symboler. Symboler er ikke bare virksomhedens logo, produktdesign og emballage, men også om chefen har slips på – eller som Steve Job’s blev kendt for: turtleneck og jeans. Hvordan ser virksomhedens bygninger ud? Hvor ligger de? Flyver man private jet eller kører tog? Den slags kan der ligge stor symbolværdi i.

De sidste 5% er traditionel kommunikation. Det vil sige virksomhedens website, reklamematerialer, pressemeddelelser og hvad der bliver sagt offentligt. Det er oftest den del af kommunikationen der har størst intern opmærksomhed og som der bruges flest ressourcer på.

Jeg lovede at vende tilbage til, hvorfor det er svært selv at vurdere, hvad ens handlinger kommunikere. Grunden er egentlig ganske simpel. Det du kommunikere, er det der opfattes af andre. Så du er faktisk slet ikke selv herre over hvad du kommunikere. Det er det der gør kommunikation så svært. Men når du virkeligt forstår det – altså at du ikke selv er herre over hvordan andre opfatter dig, så bliver det lidt lettere – og du kan gå til opgaven med en ny ydmyghed.

Jeg havde engang en samtale med en CFO i en global virksomhed. Jeg havde fået til opgave at kommunikere om en ny afdeling, som skulle arbejde med kvalitet og effektivisering. ’Du skal skrive, at processerne i virksomheden skal beskrives så der ikke levnes plads til fortolkning!’ sagde han med stor autoritet. ’Det er der ingen der kan’ sagde jeg – med ligeså stor sikkerhed i stemmen. Det var ikke fordi jeg tvivlede på mine kollegers evner. Nej – det var fordi opgaven ikke lader sig gøre.

Så jeg svarede ham, at om så eksperterne skrev en hel bibel, ville medarbejdernes hukommelse fortolke det første afsnit, mens de læser det andet. Vi husker og opfatter selektivt, så alt er fortolkning – og selvom man forenklede processerne helt ind til benet, ville der være mange detaljer, som alligevel ville være op til individuel fortolkning.

Så hvad gør man så? Svaret er – DIALOG!

Spørg for pokker! Tjek at det du har sagt er blevet modtaget og forstået, som du mente det. Verden er fuld af misforståelser. Hvis vi var mere opmærksomme på at vi ikke selv er herre over, hvordan andre fortolker vores handlinger, ville der sikkert være færre krige – og Muhammed kriser.

Hvis du har fået lyst til at fordybe dig mere i det emne, kan jeg anbefale bogen ’Kommunikation og skabelsen af sociale verdener’, af Barnett Pearce, som blandt andet definere kommunikation som: ’Coordinated Management of Meaning’ – eller på dansk – koordineret styrring af forståelse.

Hvis du vil have hjælp til at se hvad dine handlinger kommunikere og blive bedre til at styre det, så kontakt mig. Den første times rådgivning er gratis.


Del

Følg mig

Kontakt mig

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked