Ledelse & intern kommunikation

Intern kommunikation skaber kultur

“Culture eats strategi for breakfast”. Citat: Peter Drucker.

En strategi som har opbakning og er kendt af medarbejderne, har større chancer for at blive realiseret. En klar retning fra ledelsen og en struktur som understøtter dialog og videndeling, kan forme en vindende kultur i en virksomhed. At medarbejdere er velinformeret og deler viden på tværs af virksomheden øger produktivitet, motivation og engagement blandt medarbejdere. Derfor er målrettet og strategisk arbejde med den interne kommunikation en rigtig god investering. Med en enve til at stille vigtige spørgsmål og en lang erfaring med at arbejde målrettet med at forbedre den interne kommunikation i virksomheder, kan jeg tilbyde skræddersyede forløb som passer til din virksomheds unikke behov.

Lederkommunikation der motiverer

Lederes kommunikation er afgørende for medarbejdernes motivation og engagement. Målrettet arbejde med lederes kommunikation kan derfor ses på bundlinjen. I mange medarbejder-tilfredsheds-undersøgelser scorer ledernes kommunikation lavt og mange ledere ignorerer det, eller ved ganske enkelt ikke hvad de skal stille op. At forbedre lederes kommunikation handler om at skabe gode strukturer og værktøjer, træning og coaching og ikke mindst fokus. Efter at have arbejdet med at coache ledere gennem flere år, er det min erfaring, at der ofte er forskel mellem lederens selvbillede og medarbejdere og kollegers opfattelse af en leders evne til at kommunikere. Det kan være hjælpsomt at undersøge dette, som baggrund for skræddersyede trænings- eller coaching forløb.

Slut med dårlige møder!

I mange virksomheder og organisationer bruges der rigtig meget tid på møder og mange kan nok genkende følelsen af at gå fra et møde, med en følelse af at det var spild af tid.  Målrettet arbejde med mødekulturen betaler sig. Det handler dels om at skabe en opmærksomhed om, hvad der skaber gode møder og dels om at have de rigtige værktøjer. Det er afgørende, at dem der holder møderne, er indstillet på at arbejde for at skabe bedre møder. Møderegler der bliver dikteret har i bedste fald en tvivlsom værdi; men giver du folk en mulighed for at opleve gode møder og bidrage til at definere hvordan det gode møde ser ud, kan det skabe det nødvendige fokus og opbakning til en ændret mødekultur.

Del

Følg comun.ch