Adfærd & forandring

Større succes med forandringer

De fleste organisatoriske forandringer ville give større udbytte, hvis kommunikationen fik mere opmærksomhed og blev tænkt ind fra starten. Kommunikation er med til at skabe mening og motivation. Når noget skal kommunikeres bliver man ofte stillet overfor spørgsmål man ikke havde tænkt over før. Derfor er min tilgang at kommunikere så tidligt så muligt og involvere interessenter tidligt i processen.  Det kan umiddelbart virke forsinkende og komplicerende, men hvis kommunikation og involvering bliver tænkt med fra starten, vil projektet kunne undgå problemer senere, medarbejdere vil undgå unødig frustration og produktiviteten vil kunne bevares.

Motiver ønsket adfærd frem

Kultur- og adfærds ændringer  skal motiveres frem og selvom det er et universelt kommunikationsprincip, at handlinger taler højere end ord og stilhed kan råbe, er det stadig vigtigt at kommunikere hensigten med ens handlinger. Mange ledere overser ofte at den adfærd de tillader – fremmes. Modsat kan det være en god idé at anerkende og værdsætte den adfærd man ønsker, samtidig med at man skaber de bedste betingelser for den ønskede adfærd. Det kaldes på moderne dansk for nudging. Nudging er blevet brugt succesfuldt i sundhedskampagner, men principperne kan bruges til de fleste former for kulturforandringer. Det handler om at have fokus på folks frie vilje og motivere til den ønskede adfærd.

Erfaren rådgivning

Mange års erfaring med forandringskommunikation sætter mig i stand til hurtigt at vurdere et forandringsprojekt og iværksætte kommunikation som øger succesraten markant. Kontakt mig allerede i dag, hvis du vil have et bud på hvordan jeg kan hjælpe dit projekt. Du kan også få 3 hurtige tips her.

Del

Følg comun.ch